Health and problem situations

Omsorg på dina villkor

I Vörå blir du väl omhändertagen. Kommunen har gjort stora satsningar på både hälsovård och äldreomsorg. Vi månar om de äldre i samhället och erbjuder närhet och personlig vård och är stolta över vår välfungerande vårdtrappa, som bland annat gör det möjligt för äldre att bo kvar i trygg hemmiljö så länge som möjligt.

Länk till infopankki.fi >> Health (allmänt om hälsovård i Finland)

Länk till infopankki.fi >> Family (allmänt om familjeliv i olika åldrar i Finland)

Länk till infopankki.fi >> Problem situations (allmän info om våld, brott, ekonomiska problem, dödsfall etc i Finland)

Socialkansliet har telefontid vardagar kl. 9.00-10.00

Kontaktuppgifter till socialkansliet

Fastställda telefon- och besökstider underlättar planeringen av socialkansliets arbeten och klienterna får bättre betjäning.

Brådskande socialservice, socialjouren i Österbotten tfn 06-325 2347

ORAVAIS - VÖRÅ - MAXMO
HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Kontaktuppgifter till:

Oravais hälsocentral

Vörå hälsostation

Maxmo/Särkimo rådgivningsbyrå

Korsholms och O-V-M hälsovårdscentraler

Krisgruppen i Vörå och Korsholm tfn 044-727 7333

Från 2009 samarbetar kommunerna Korsholm och Vörå kring hälso- och sjukvårdstjänster.

Invånarna betjänas vid två huvudhälsovårdscentraler:

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
Korsholms hälsovårdscentral

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår 112

Giftinformationscentralen tfn 09-471 977

 FPA?